ANBI-Informatie

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegevens.

Naam Stichting Vrienden van Museum Hilversum
Nummer KvK 32110713
RSIN/fiscaal nummer 815423482
Doelstelling  

Doel van de Vriendenstichting is het creëren van een groter draagvlak voor het museum in de Hilversumse gemeenschap. Het verwerven van vrienden en versterken van een financiële en economische basis van het museum. Het stimuleren en organiseren van ‘vriendenactiviteiten’ en zo de betrokkenheid bij het museum Hilversum versterken.

 

Contactgegevens

 

Museum Hilversum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum

 

Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Hilversum bestaat uit vier personen, waarvan één lid aanwezig is namens het bestuur van het museum. De museumdirecteur sluit aan bij de vergaderingen.Het wordt gevormd door:
Voorzitter mw. Ph. Korthals Altes
Secretaris mw. F.M.G. Wisse Smit-Kooman
Penningmeester dhr. N. van ’t Hooft
Lid namens het bestuur dhr. Th. Steinebach

 

Beloningssysteem

 

De bestuursleden zijn op vrijwillige basis werkzaam.

 

Jaarverslag 2014

Doel van de Vriendenstichting
Doel van de Vriendenstichting is het creëren van een groter draagvlak voor het museum in de Hilversumse gemeenschap. Het verwerven van Vrienden voor een versterken van een financiële en economische basis van het museum. Het stimuleren en mee-organiseren van ‘vriendenactiviteiten’ en zo de betrokkenheid bij het museum Hilversum versterken.

Na een periode van aftasten en zoeken hoe de Vriendenstichting een wezenlijke bijdrage volgens haar bovengenoemde eerdere doelstellingen voor het museum kan zijn, werden de accenten vooral gericht op het vergroten van de bekendheid van het museum, waarbij de beleving van de Vrienden van belang is en kwaliteit dan ook boven kwantiteit gaat. Dit alles onder het motto ‘in het museum maak je Vrienden’.

Vergaderingen
Het bestuur kwam 6 maal in vergadering bijeen, terwijl daarnaast ook waar nodig informele overleggen plaats hadden. Bij de vergaderingen was tevens de museumdirecteur de heer Stef van Breugel aanwezig.

Vriendenavonden
Bij de openingen van de verschillende tentoonstellingen in Museum Hilversum werden alle Vrienden standaard uitgenodigd. Daarnaast hebben tevens voor de Vrienden en de ‘Club van 100’ speciaal voor hen georganiseerde evenementen plaats gevonden. Zo was er op 7 januari, de laatste dag van de tentoonstelling World Press Photo, de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Vrienden. Op 17 maart was er een lezing door Youssef Eddini, hoofd marketing en communicatie bij de NOS, voor de ‘Club van 100’ rond de thematentoonstelling ‘Show me the News’. Op zaterdag 11 juni was er een rondleiding voor de Vrienden voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling ‘Guatemala, the Battle’, met foto’s van Sacha de Boer en Raymond Rutting.
Deze speciale bijeenkomsten werden enthousiast door museumvrienden en hun introducees bezocht.

Beleidskeuze van het museum
Hilversum is de mediastad van Nederland. De geschiedenis van de mediakunst en -vormgeving staat nu centraal in het museum. Er kan gesproken worden van een nieuwe schakel in het Nederlandse museumlandschap. Museum Hilversum ziet daar haar mogelijkheden. Fotografie en videokunst en de combinatie van die twee krijgen volop aandacht voor een breed publiek.

Naast mediakunst is er de mediavormgeving in al haar vormen en toepassingen. De manier waarop media met zijn digitale toepassingen maar ook met licht, geluid en papier vorm krijgt toont de continue innovatie die media ondergaan en uitlokken.

Ook is er aandacht voor nieuwsfotografie. In Hilversum worden de journaals gemaakt en daar passen tentoonstellingen als van de Zilveren Camera en World Press Photo bij.

De Vriendenstichting deelt deze visie en is verheugd met de focus op fotografie en videokunst.

Bijdrage aan het museum
Voor het eerst kon door de Vrienden een bijdrage aan het museum geleverd worden door met een financiële ondersteuning de videovloer mede mogelijk te maken.

Financiën
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.422,-. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. In het resultaat over 2015 is ook een afdracht van € 5.000,- opgenomen aan het museum.

Bestuur en Vrienden
In november is de heer Marc Aijtink teruggetreden. Zijn inbreng in deze eerste jaren na de verzelfstandiging van het museum was van grote waarde voor de Vrienden van het museum. Het jaar kon afgesloten worden met een totaal van 166 Museumvrienden, te weten: 100 Persoonlijke Vrienden, 23 leden van de ‘Club van 100’, naast 43 Actieve Vrienden. Daarnaast werden er een 5-tal scholen Schoolvriend.

Samenstelling bestuur stichting Vrienden van Museum Hilversum per 31 december 2015:

Mw. Ph. Korthals Altes   |   voorzitter
Mw. F.M.G. Wisse Smit-Kooman   |    secretaris
Dhr. N. van ’t Hooft  |   penningmeester
Dhr. Th. Steinebach   |   lid namens het bestuur van Museum Hilversum